Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Xà Hồ

Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
c12xaho.tramtau@yenbai.edu.vn